Nahrungsbeziehungen der Turbellarien in Küstensalzwiesen

M. Bilio

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  5 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)602-621
  TijdschriftHelgoländer Wissenschaftliche Meeresuntersuchungen
  Volume15
  Nummer van het tijdschrift1-4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1967

  Citeer dit