Nakazawaea todaengensis f.a., sp. nov., a yeast isolated from a peat swamp forest in Thailand

Pirapan Polburee, Noppon Lertwattanasakul, Pitayakon Limtong, Marizeth Groenewald, Savitree Limtong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Nakazawaea todaengensis f.a., sp. nov., a yeast isolated from a peat swamp forest in Thailand'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences