Nakdong Estuary Barrage and Reclamation Project: preliminary results of the botanical, macrozoobenthic and ornithological studies

G. Doornbos, A.M. Groenendijk, Y.W. Jo

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)115-142
  TijdschriftBiological Conservation
  Volume38
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit