Name changes in medically important fungi and their implications for clinical practice

G Sybren de Hoog, Vishnu Chaturvedi, David W Denning, Paul S Dyer, Jens Christian Frisvad, David Geiser, Yvonne Gräser, Josep Guarro, Gerhard Haase, Kyung-Joo Kwon-Chung, Jacques F Meis, Wieland Meyer, John I Pitt, Robert A Samson, John W Taylor, Kathrin Tintelnot, Roxana G Vitale, Thomas J Walsh, Michaela Lackner,

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    58 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Name changes in medically important fungi and their implications for clinical practice'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences