Namen in de pleziervaart

P. Hemminga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

295 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)223-240
Aantal pagina's18
TijdschriftNaamkunde
Volume2005-2006
Nummer van het tijdschrift36
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit