Names in novels: an experiment in computational stylistics

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

646 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)359-370
Aantal pagina's12
TijdschriftLLC: the journal of digital scholarship in the humanities
Volume28
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit