Names of Phytopathogenic Fungi: A Practical Guide

Pedro W. Crous, Amy Y. Rossman, M. Catherine Aime, W. Cavan Allen, Treena Burgess, Johannes Z. Groenewald, Lisa A. Castlebury

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Names of Phytopathogenic Fungi: A Practical Guide'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology