Nano-imaging of membrane topography affects interpretations in cell biology

K. Jalink, J. van Rheenen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)486
TijdschriftNature Methods
Volume7
Nummer van het tijdschrift7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit