Nanopore Genome Sequencing and Variant Analysis of the Susceptible Candida auris Strain L1537/2020, Salvador, Brazil

Auke W. de Jong, Elaine C. Francisco, João Nóbrega de Almeida, Igor B. Brandão, Felicidade M. Pereira, Pedro H. Presta Dias, Magda M. de Miranda Costa, Regiane T. de Souza Jordão, Duong Vu, Arnaldo L. Colombo, Ferry Hagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Candida auris has been reported worldwide, but only in December 2020, the first strain from a COVID-19 patient in Brazil was isolated. Here, we describe the genome sequence of this susceptible C. auris strain and performed variant analysis of the genetic relatedness with strains from other geographic localities.
Originele taal-2Engels
TijdschriftMycopathologia
DOI's
StatusGepubliceerd - 20 okt. 2021

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Nanopore Genome Sequencing and Variant Analysis of the Susceptible Candida auris Strain L1537/2020, Salvador, Brazil'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit