Napoleon als netwerker: Review of: Jean-Philippe Rey, Les hommes de Bonaparte. La conquête du pouvoir, 1793-1800 (Perrin; Parijs, 2021).

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

9 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume135
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - okt. 2022

Keywords

  • Napoleon Bonaparte
  • networks
  • France
  • French Revolution

Citeer dit