Napoleon tussen twee vaderlanden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

67 Downloads (Pure)

Samenvatting

Op 15 augustus 1769, dit jaar tweehonderdvijftig jaar geleden, werd Napoleon Bonaparte in Ajaccio, de hoofdstad van Corsica, geboren. Met dit eiland voelde hij van jongs af een sterk band. Deze verbondenheid kenmerkte zich door een afkeer van Frankrijk, dat kort voor zijn geboorte het gezag over Corsica had verworven. Hoewel hij officier was in het Franse leger, steunde de jonge Napoleon vol overtuiging het onafhankelijkheidsstreven van de eilandbewoners onder leiding van de charismatische Pasquale Paoli. De separatisten wantrouwden hem echter en hielden hem op afstand. Gefnuikt in zijn idealisme en ambitie om op Corsica een leidende rol te spelen, begon Napoleon steeds meer te neigen naar Frankrijk, waar de Revolutie na 1789 nieuwe verhoudingen en nieuwe mogelijkheden had gecreëerd. In 1793 kwam het tot een breuk tussen hem en Paoli. Samen met zijn familie ontvluchtte hij toen zijn geboorte-eiland om een nieuwe toekomst op te bouwen in Frankrijk.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)25-29
Aantal pagina's5
TijdschriftGeschiedenis Magazine
Volume54
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 05 jul. 2019

Citeer dit