Napoleons woestijnruiters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

290 Downloads (Pure)

Samenvatting

Napoleon was een meester in propaganda. Hij begreep hoe hij bij vriend en vijand indruk kon maken door aan zijn garde een eenheid ruiters toe te voegen die met hun woeste uiterlijk vrees en ontzag inboezemden. Jos Gabriëls vertelt hoe Napoleon aan die exotische krijgers kwam.
Vertaalde titel van de bijdrageNapoleon's Dessert Warriors
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)12-16
Aantal pagina's5
TijdschriftGeschiedenis Magazine
Volume52
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 01 sep 2017

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Napoleons woestijnruiters'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit