Het heimelijke hof van Napoleon: De terugkeer van de monarchie in Frankrijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

140 Downloads (Pure)

Samenvatting

In 1804 werd Napoleon keizer. Zijn nieuwe vorstelijke allure leek heel vanzelfsprekend. Alsof Frankrijk niet zonder zo’n grandioze leider kon. Toch was de gewelddadige revolutie nog maar kort geleden, was pas in 1792 de monarchie afgeschaft en een jaar later zelfs koning Lodewijk XVI onthoofd. Hoe kon het dat de Fransen al zo snel weer een vorst boven zich duldden? Hoe bereidde Napoleon hen daarop voor? Jos Gabriëls zocht het uit.
Vertaalde titel van de bijdrageNapoleon's secret court: The comeback of the monarchy in France
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)8-13
Aantal pagina's6
TijdschriftGeschiedenis Magazine
Volume53
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 24 aug 2018

Keywords

  • Napoleon
  • Monarchy
  • Court History
  • French Revolution
  • France

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Het heimelijke hof van Napoleon: De terugkeer van de monarchie in Frankrijk'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit