Napoleontische graaicultuur: Review of: Jean Tulard, L’empire de l’argent. S’enrichir sous Napoléon (Tallandier; Parijs, 2023)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

11 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)100-101
Aantal pagina's2
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume137
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 30 apr. 2024

Keywords

  • Napoleonic France
  • Finances
  • Economy
  • Corruption

Citeer dit