NARCIS: Network of Experts and Knowledge Organizations in the Netherlands. Map.

L. Reijnhoudt, M.J. Stamper, K. Börner, C. Baars, A. Scharnhorst

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormDigitale of Visuele ProductenPopulair

259 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit