Narratives of the Refugee Crisis: A Comparative Study of Mainstream-Media and Twitter

A. Nerghes, Ju-Sung Lee

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

50 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Narratives of the Refugee Crisis: A Comparative Study of Mainstream-Media and Twitter'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences