Nasal Consonants in Variants of Dutch and Some Related Systems

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
TijdschriftNeerlandistiek.nl
Volume1
Nummer van het tijdschrift8
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit