Natamycin inhibits vacuole fusion at the priming phase via a specific interaction with ergosterol

Y.M. te Welsher, L. Jones, M.R. van Leeuwen, J. Dijksterhuis, B. de Kruijff, G. Eitzen, E.J. Breukink

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)2618-2625
  TijdschriftAntimicrobial Agents and Chemotherapy
  Volume54
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2010

  Citeer dit