Nation-building: Race and Regionalism, Cuba and Mexico

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

193 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelNation Building in Nineteenth Century Latin America
Plaats van productieLeiden
UitgeverijResearch School CNWS, University Leiden
Pagina's349-373
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit

Oostindie, G. J. (1998). Nation-building: Race and Regionalism, Cuba and Mexico. In Nation Building in Nineteenth Century Latin America (blz. 349-373). Research School CNWS, University Leiden.