Nation-building: Race and Regionalism, Cuba and Mexico

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

212 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelNation Building in Nineteenth Century Latin America
Plaats van productieLeiden
UitgeverijResearch School CNWS, University Leiden
Pagina's349-373
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit