Native and non-native plants provide similar refuge to invertebrate prey, but less than artificial plants

Bart Grutters, B.J.A. Pollux, W.C.E.P. Verberk, E.S. Bakker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

124 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Native and non-native plants provide similar refuge to invertebrate prey, but less than artificial plants'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology