Natural community bioassays to determine the abiotic factors that control phytoplankton growth and succession.

E. Van Donk, A. Veen, J. Ringelberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

31 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)199-210
TijdschriftFreshwater Biology
Volume20
StatusGepubliceerd - 1988
Extern gepubliceerdJa
  • Keur

    van der Heijden, M.

    01/01/1980 → …

    Project: Onderzoek

Citeer dit