Natural epigenetic variation contributes to heritable flowering divergence in a widespread asexual dandelion lineage

R.A. Wilschut, C. Oplaat, B. Snoek, J. Kirschner, K.J.F. Verhoeven

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

317 Downloads (Pure)

Zoekresultaten