Natural functions of lipopeptides from Bacillus and Pseudomonas: More than surfactants and antibiotics

J.M. Raaijmakers, I. de Bruijn, O. Nybroe, M. Ongena

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1037-1062
Aantal pagina's26
TijdschriftFEMS Microbiology Reviews
Volume34
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit