Natural phosphate sources in relation to phosphate budgets - a contribution to understanding of eutrophication

H.L. Golterman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)3-17
  TijdschriftWater Research
  Volume7
  Nummer van het tijdschrift1-2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1973

  Citeer dit