Natural selection, a necessary yet adequate principle

V. Bauchau, C.M. Lessells

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)112-117
  TijdschriftRecherche
  Nummer van het tijdschrift296
  StatusGepubliceerd - 1997

  Citeer dit