Natural variation in learning and memory dynamics studied by artificial selection on learning rate in parasitic wasps.

M. Van den Berg, L. Duivenvoorde, G. Wang, S. Tribuhl, T. Bukovinszky, L.E.M. Vet, M. Dicke, H.M. Smid

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Natural variation in learning and memory dynamics studied by artificial selection on learning rate in parasitic wasps.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences