Natural variation of histone modification and its impact on gene expression in the rat genome

Carola Rintisch, Matthias Heinig, Anja Bauerfeind, Sebastian Schafer, Christin Mieth, Giannino Patone, Oliver Hummel, Wei Chen, Stuart Cook, Edwin Cuppen, Maria Colomé-Tatché, Frank Johannes, Ritsert C Jansen, Helen Neil, Michel Werner, Michal Pravenec, Martin Vingron, Norbert Hubner

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Natural variation of histone modification and its impact on gene expression in the rat genome'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences