Nature and nurture: Genotype-dependent differential responses of root architecture to agar and soil environments

Merijn Kerstens, Vera Hesen, Kavya Yalamanchili, Andrea Bimbo, Stephen Grigg, Davy Opdenacker, Tom Beeckman, Renze Heidstra, Viola Willemsen (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

5 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Nature and nurture: Genotype-dependent differential responses of root architecture to agar and soil environments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences