Natuur als inspiratiebron voor toeristische ontwikkeling

Merlijn Pietersma, W.H. van der Putten, Joost Gieling

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Het kan verkeren binnen toerisme en vrijetijd. Van parasitaire sector die binnensteden onder de voet loopt tot ontredderde branche die voornamelijk Nederlanders door de zomer helpt. En dat in een tijdsbestek van enkele maanden. Maar al voordat COVID-19 de sector overviel, was duidelijk dat het huidige model piept en kraakt en er behoefte is aan een nieuwe benadering. Door toerisme te zien als ecosysteem, ontstaat nieuw perspectief richting een florerende en veerkrachtige sector in balans.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)23-27
TijdschriftVrijetijdstudies
Volume38
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit