Natuurherstel door grondtransplantatie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

60 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)11
Aantal pagina's14
TijdschriftLandschap
Volume33
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit