Navigating the unfolding open data landscape in ecology and evolution

A. Culina (Co-auteur), Miriam Baglioni, Thomas W. Crowther, M.E. Visser, S. Woutersen-Windhouwer, P. Manghi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

45 Citaten (Scopus)
477 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Navigating the unfolding open data landscape in ecology and evolution'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences