Navigating the unfolding open data landscape in ecology and evolution

A. Culina (Co-auteur), Miriam Baglioni, Thomas W. Crowther, M.E. Visser, S. Woutersen-Windhouwer, P. Manghi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

396 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Navigating the unfolding open data landscape in ecology and evolution'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences