Naweeën van de Eerste Wereldoorlog. Economische wanorde in de Weimarrepubliek en daarbuiten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)26-29
TijdschriftKleio
Volume58
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit