Nazis in the Netherlands. A social history of National Socialist collaborators, 1940-1945

J. Damsma

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Universiteit van Amsterdam (UvA)
Begeleider(s)/adviseur
  • Romijn, Peter, Promotor
  • Beghahn, V., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning03 jul. 2013
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit