Neckband loss and its effect on apparent survival estimates in Greylag Geese (Anser anser): variation with season, sex and age

K.H.T. Schreven*, Berend Voslamber

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

21 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Neckband loss and its effect on apparent survival estimates in Greylag Geese (Anser anser): variation with season, sex and age'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology