Neckband or backpack? Differences in tag design and their effects on GPS/accelerometer tracking results in large waterbirds.

Andrea Kölzsch, Marjolein Neefjes, J. Barkway, G.J.D.M. Müskens, F. van Langevelde, W.F. De Boer, H.H.T. Prins, B.H. Cresswell, B.A. Nolet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

22 Citaten (Scopus)
123 Downloads (Pure)

Zoekresultaten