Nectar accessibility determines fitness, flower choice and abundance of hoverflies that provide natural pest control

Paul C. J. van Rijn, Felix L. Wäckers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Nectar accessibility determines fitness, flower choice and abundance of hoverflies that provide natural pest control'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology