Nectar-providing plants enhance the energetic state of herbivores as well as their parasitoids under field conditions

K. Winkler, F.L. Wäckers, D.M. Pinto

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Nectar-providing plants enhance the energetic state of herbivores as well as their parasitoids under field conditions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences