Nederlab - Laboratory for research on the patterns of change in the Dutch language and culture

N. van der Sijs

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

146 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productiepenvoerder: Meertens Instituut
UitgeverijNWO-Groot aanvraag
Aantal pagina's29
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit