Nederland en het Heilig Jaar 2000: verslag en evaluatie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

220 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)333-352
Tijdschrift Trajecta: Religie, Cultuur en Samenleving in de Nederlanden
Volume10 (2001)
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit