Nederland in het interbellum

J.L. van Zanden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1571 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)172-178
TijdschriftEconomisch-statistische Berichten
Volume73
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit