Nederland voor de storm. Politiek en literatuur in de jaren 30

J.C.H. Blom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

119 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)621-623
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume83
StatusGepubliceerd - 1970

Citeer dit