Nederlanders en Europa: een dubbel gevoel

P. Ekamper, J.J. Schoorl

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

75 Downloads (Pure)

Samenvatting

Hoewel Nederlanders tot de meest internationaal gerichte burgers van Europa behoren, voelen zij zich nauwelijks verbonden met de Europese Unie. Is Nederland daarmee een buitenbeentje in Europa?
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)8
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume27
Nummer van het tijdschrift8
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit