Nederlands, het saaiste vak, kan veel aantrekkelijker

M. Van Oostendorp, Yra van Dijk, Arie Verhagen, Thomas Vaessens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftNRC Handelsblad
StatusGepubliceerd - 09 dec. 2015

Citeer dit