Nederlands in Japan: brug naar het Westen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)7
TijdschriftNRC Handelsblad
Nummer van het tijdschrift3 mei
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit