Nederlands voorkeurtaal onder twitterende Friese jongeren

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

  13 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Nederlands
  TijdschriftRondom Leeuwarden
  StatusGepubliceerd - 14 apr 2014

  Citeer dit