Nederlandse geboortepatronen in historisch perspectief

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

78 Downloads (Pure)

Samenvatting

Geboorten zijn niet evenredig gespreid over het jaar. In sommige seizoenen worden meer kinderen geboren dan in andere. Dat verschijnsel kwam vroeger meer voor dan nu. Seizoensfluctuaties in geboorten zijn al zichtbaar in de oudste Nederlandse statistieken waarover we beschikken, maar ze zijn in de loop der jaren sterk veranderd. Extreme omstandigheden, denk aan de Hongerwinter, kunnen ernstige verstoringen van het patroon teweeg brengen. Dit artikel laat dat zien aan de hand van statistieken die bijna twee eeuwen bestrijken.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)4-7
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume31
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit