Nederlandse kloostergeschiedenis in stukken en beetjes [Review of: P de Nijs (2008) De middeleeuwse kloostergeschiedenis van de Nederlanden. Dl. 1 Kloosterleven in Nederland; M Hillenga (2009) De middeleeuwse kloostergeschiedenis van de Nederlanden. Dl. II Dagelijks leven; M Hillenga (2011) De middeleeuwse kloostergeschiedenis van de Nederlanden. Dl. III Kloosters in Groningen]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)264-266
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume126
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit