Nederlandse moslims blijven in de minderheid

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

216 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het aantal islamieten in Nederland groeit sterker dan de rest van de bevolking.Sommigen trekken die lijn door en verwachten dat in de toekomst moslims de meerderheid van de bevolking zullen gaan uitmaken. Hoe reëel is die verwachting? Aan de hand van prognoses van het CBS over het toekomstige aantal allochtonen kan eenvoudig worden becijferd dat moslims een minderheid van de bevolking zullen blijven vormen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-5
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume23
Nummer van het tijdschrift9
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit