Nederlandse staatsbegrotingen 1798-1914. Lijsten van verkiesbaren 1848-1917. Beroepsprocedures bij Gedeputeerde Staten 1815-1850

G.A.M. Van Synghel (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-206
Aantal pagina's206
TijdschriftBroncommentaren
Volume1
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit