Nederlandse Vereniging voor Demografie 90 jaar (column)

N. van Nimwegen, N.L. van der Gaag

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

11 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)7
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume34
Nummer van het tijdschrift10
StatusGepubliceerd - nov. 2018

Citeer dit